Hopeaharjun Visio

Hopeaharjun Palvelukodin nykyinen rakennuskanta on peruskorjattu vuonna 2014-2015. Tulevaisuudessa kenties laajennamme toimintaa. Toimitaan hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä Hopeakodon ja Hopeapuiston kanssa.

Toiminta perustuu ISO 9001/2015 -sertifioituun toimintajärjestelmään, mikä varmistaa palvelun ja asiakastarpeiden kohtaamisen.

Hopeaharjun Palvelukoti kehittää uusia palvelumuotoja, joiden tuloksena asiakkaita pystytään kotiuttamaan omaan, itsenäiseen elämään. Hyödynnetään teknologiaa mahdollisuuksien mukaan palveluiden parantamisessa.

Hopeaharjun Palvelukoti, yhdessä HoviKodin kanssa kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka edistävät työtyytyväisyyttä.

Hopeaharjussa elämyksiä