Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on valmentaa asiakasta selviytymään kotona sairauden tai vamman jälkeen sairaalajakson päätyttyä ennen varsinaista kotiutumista omaan kotiin.

Sopeutumisvalmennuksessa olevan asiakkaan kohdalla on erityisen tärkeää päivittää hoito-, palvelu- sekä kuntoutussuunnitelma riittävän usein. Vastuuhoitajan rooli on korostunut.