Palvelut

Ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö

Ympärivuorokautisessa palveluasumisyksikössä asiakkaat tarvitsevat tukea, apua, ohjausta ja valvontaa ympärivuorokautisesti.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisyksikössä asuminen edellyttää, että avuntarve on runsasta. Myös turvattomuudesta ja pelkotiloista kärsivät asiakkaat sijoitetaan ympärivuorokautiseen yksikköön.

Henkilökunta on saatavilla ympäri vuorokauden, yöhoitaja käy säännöllisesti kierrolla kaikissa taloissa ja kaikilla asukkailla on hälytysjärjestelmä asennettuna huoneissa.

Yhteisöllisen asumisen yksiköt

Yhteisöllisessä asumisessa kuntoutuja hallitsee jo osittain arkipäiväisiä toimintoja. Kuntoutuja selviytyy ilman jatkuvaa valvonnan tarvetta, mutta tarvitsee kuitenkin apua ja ohjausta omatoimisuuden ylläpitämiseen.

Yhteisöllisessä asumisessa edellytetään, että kuntoutuja kykenee noudattamaan sovittuja asioita sekä vuorokausirytmiä. Yhteisöllisessä asumisessa kuntoutuja tarvitsee tehokasta ja pitkäaikaista kuntoutusta sekä sitoutumista omatoimisuuden ja arjen hallintataitojen harjoitteluun. Kuntoutujalta edellytetään riittävää omatoimisuutta.

Henkilökunta käy yksiköissä säännöllisesti ja on saatavilla ympäri vuorokauden.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on vaativin asumismuoto. Kuntoutujan tulee hallita riittävästi arjesta selviytymisen taitoja.

Asuminen edellyttää omatoimisuutta, vuorokausirytmin hallintaa, suunnitelmallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Jokaisen kuntoutujan tuen tarve määritellään yksilöllisesti.

Henkilökunta on puhelimitse saatavilla ympäri vuorokauden.

Asumispalvelut

laadukasta toimintaa

”Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme”.

Toiminta on ISO 9001:2015 sertifioitua

Henkilökunta ja arvot

Hopeaharjun henkilökunta koostuu alan ammattilaisista, jotka työskentelevät arvojen mukaisesti.

Lue lisää