Kolmiportainen kuntoutus

Hopeaharjun Palvelukoti on jokaisen asiakkaan oma koti. Palvelukodissa kuntoutuksessa noudatetaan kolmiportaista mallia. Asiakas sijoittuu kuntoisuutensa perusteella eri tasoille. Joku asiakas aloittaa ensimmäisestä tasosta, joku toinen voi aloittaa kuntoutumisensa ylemmiltä tasoilta. Joissakin tapauksissa asiakas voi siirtyä myös alemmalle tasolle, mikäli hänen vointinsa huononee.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmat päivitetään asiakkaan voinnin muuttuessa vähintään puolen vuoden välein. Asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla. Käytössä on mm.  TUVA- ja RAVA-mittari. Lisäksi käytössä on MNA eli ravitsemustilaa kuvaava mittari sekä MMSE minimental testi, jolla mitataan asiakkaan muistia. GDS15- ja AUDIT-mittarit ovat myös käytössämme.

Yhteisö